logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
73 399.
Delföremål (Delobjekt)
4 893.
Bildarkiv
32 101.
Utställningar
140.
Digitala bilder
115 480.
Mest visade föremål
Skulptur ; Skulptur,Buddha,svart sten,bihar,sannolikt Kurkihar,Indien. Päla dynastin ca. 1000 .; Apa som erbjuder honung åt Buddha. Skulptu...
alt
Mest visade bild
Tibetaner ; Tibetaner hos Panchen Lama, Lanzhou 1923.
alt
Senast registrerade föremål
Skärva; Fragment ; 4 skärvor från "himmelens altare Peking 1936" Himmelsaltaret / Himmelens tempel peking. Var av två i ljust gods med mörk...
alt
Senast registrerade bild
Utställning ; Dokumentation av utställningen Secret Love, 2012.
alt
Senast avbildade föremål
Målning ; Målning på spegel. Kvinna vid draperi. Ram.
alt
Senast digitaliserade bild
Utställning ; Dokumentation av utlån till utställningen Sehnsuch natur, Museum Rietberg, Schweiz.
alt
Senast digitaliserade namn
Missionär ; Joel Eriksson, född i Huddunge, Västmanland, missionär, Hattin Sum Changpeh, Kalgan, Kina. Uppsala. Som fjortonåring h...
alt

Månadens föremål

altSigill ; Uppe på den åttkantiga bottenplattan står två djur, troligtvis lejon. De står på bakbenen och håller ett föremål som nu saknas, men som skulle kunna ha varit en korg, liknande den som finns på sigillet med nummer OM-1972-0119. Figurerna gapar och är vända från varandra....

Veckans föremål

altTräsnitt; Grafik ; Träsnitt. Shin hanga. Tidigt sommarregn vid Ryoshimachi, Shinagawa. Hasui Kawase f.1883.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...